Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

2017 Peterson ©

Đã đăng ký bản quyền. Không được sao chép, lưu trữ bất kỳ phần nào của trang web này trong cơ sở dữ liệu trên máy vi tính hoặc công bố dưới bất kỳ hình thức nào, bằng điện tử, máy móc, sao chụp hoặc ghi lại bằng bất cứ cách nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của nhà phát hành.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng các thông tin trên trang web là chính xác tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, Peterson giữ quyền thay đổi mà không cần báo trước.

Cookie
Trang web Peterson của chúng tôi sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt theo một trang internet trên máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc điện thoại di động. Chúng tôi sử dụng các cookie để cải thiện trang web của mình cũng như giám sát lưu lượng truy cập web. Bằng cách này, chúng tôi có thể xem số lượng người đã truy cập trang web của mình trong một khoảng thời gian cụ thể. Control Union chỉ sử dụng dữ liệu kết hợp không thể truy xuất được đến bất kỳ máy tính cá nhân hoặc cá nhân cụ thể nào. Dĩ nhiên, bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie.

Lưu ý: Nếu bạn vô hiệu hóa các cookie qua trình duyệt của mình, một số dịch vụ hoặc tính năng nhất định của trang web Peterson có thể không hoạt động một cách tối ưu.