Lưu kho & Bảo quản

Peterson cung cấp giải pháp quản lý hàng tồn kho và quản lý lưu kho toàn diện và chúng tôi làm việc chặt chẽ với bên thuê và bên mua để đáp ứng các nhu cầu lưu kho đặc thù của bạn.

Một loạt các loại hình dịch vụ trong chuỗi hậu cần cho phép quản lý hàng tồn kho theo yêu cầu. Các ví dụ về dịch vụ của chúng tôi bao gồm đánh giá biên nhận và chất lượng, lưu trữ, bảo quản, giám sát nhiệt độ, lấy mẫu và phân tích.

Peterson cũng xử lý tất cả các thủ tục hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hoá và sắp xếp việc lưu trữ hàng hoá trong kho ngoại quan và bồn chứa. Chúng tôi có thể hoạt động với tư cách là đại diện tài chính cho nhiều công ty và nhà sản xuất khác nhau có trụ sở bên ngoài Liên minh châu Âu.

Chúng tôi đã phục vụ các thị trường hậu cần hàng hóa toàn cầu trong nhiều năm, sử dụng chuyên môn của mình để hỗ trợ một loạt các ngành. Thực tiễn làm việc, thủ tục nội bộ và chứng nhận của chúng tôi được điều chỉnh để cung cấp các kết quả tốt nhất cho khách hàng của mình và chúng tôi làm việc với các tổ chức kiểm định và tiêu chuẩn hóa được công nhận quốc tế.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy