Đại lý tàu biển

Là một đại lý vận chuyển uy tín, Peterson có kinh nghiệm và chuyên môn cung cấp các dịch vụ hậu cần theo yêu cầu chất lượng cao trên toàn thế giới, chỉ sử dụng các nhà thầu phụ có danh tiếng tốt và được rà soát kỹ lưỡng.

Hoạt động với tư cách là một đại lý của người thuê tàu, chúng tôi đảm bảo vận hành cảng hiệu quả gồm:

  • Báo cáo về tình trạng hàng hóa
  • Tình trạng và điều kiện cảng
  • Chứng từ hải quan
  • Giám sát hoạt động bốc hàng hoặc dỡ hàng tại tàu
  • Hiểu biết về hàng hóa

Là một đại lý của chủ sở hữu, chúng tôi tận tâm bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu/nhà khai thác tàu trong việc giám sát đại lý thuê được chỉ định và giám sát hoạt động cảng ghé. Kiến thức địa phương về cảng của chúng tôi là một lợi thế cho các chủ sở hữu và nhà khai thác tàu như một phần chuyên môn đại lý tàu của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp các yêu cầu quản lý, chứng từ tạm nhập, điều động thủy thủ và phụ tùng dự phòng, các hoạt động hỗ trợ đời sống cho nhân viên dự án hoặc dự phòng về yêu cầu hạ thủy và hậu cần đất liền.

 


Đối tác đại lý của Peterson

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy