Vận chuyển đường bộ

Peterson chuyên về hậu cần hàng số lượng lớn và hậu cần vận chuyển đường bộ. Kỹ năng chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực hậu cần và kiểm định hàng số lượng lớn có uy tín tốt và chúng tôi đã xây dựng một đội vận tải đường bộ linh hoạt bằng cách phát triển một mạng lưới các chuyên gia vận tải đáng tin cậy.

Chúng tôi cung cấp nhiều phương tiện vận chuyển đường bộ khác nhau, như vận tải si lô số lượng lớn, bồn chứa và/hoặc vận tải thông thường. Đội tàu của chúng tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu và được bảo hiểm và trang bị công nghệ mới nhất, theo dõi GPS và thông tin liên lạc trên phương tiện. Bất kể bạn gặp khó khăn gì về vận chuyển, chúng tôi đều có thể xử lý .

Chúng tôi đã phục vụ các thị trường hậu cần hàng hóa toàn cầu trong nhiều năm, sử dụng chuyên môn của mình để hỗ trợ một loạt các ngành. Thực tiễn làm việc, thủ tục nội bộ và chứng nhận của chúng tôi được điều chỉnh để cung cấp các kết quả tốt nhất cho khách hàng của mình và chúng tôi làm việc với các tổ chức kiểm định và tiêu chuẩn hóa được công nhận quốc tế.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy