Đa phương thức

Là một công ty điều hành vận tải đa phương thức, Peterson cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá theo một hợp đồng duy nhất, bất kể loại phương tiện vận tải.

Chúng tôi có thể thực hiện vận chuyển bằng đường sắt, đường biển hoặc đường bộ, hợp tác chặt chẽ với các hãng vận tải phụ trợ đáng tin cậy. Các kỹ năng chuyên môn cũng như cách tiếp cận quản lý chuỗi cung ứng của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp hậu cần phù hợp, đồng thời đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá liên tục theo lộ trình hiệu quả nhất. Tóm lại, chúng tôi quan tâm chăm chút đến mọi thứ.

Chúng tôi đã phục vụ các thị trường hậu cần hàng hóa toàn cầu trong nhiều năm, sử dụng chuyên môn của mình để hỗ trợ một loạt các ngành. Thực tiễn làm việc, thủ tục nội bộ và chứng nhận của chúng tôi được điều chỉnh để cung cấp các kết quả tốt nhất cho khách hàng của mình và chúng tôi làm việc với các tổ chức kiểm định và tiêu chuẩn hóa được công nhận quốc tế.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy