Lưu trữ nổi

Kỹ năng chuyên môn về lưu trữ nổi và vận tải bằng tàu động cơ và sà lan đẩy của chúng tôi có thể cung cấp cho các khách hàng dịch vụ hậu cần hiệu quả nhất.

Với đội sà lan lưu trữ chất lượng cao được chứng nhận GMP của mình, chúng tôi đảm bảo các giải pháp lưu trữ linh hoạt. Yếu tố này, cùng với chức năng chuyển tải, vận chuyển ven biển và đường thủy nội địa có nghĩa là chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng của mình một giải pháp hậu cần tất cả trong một.

Chúng tôi đã phục vụ các thị trường hậu cần hàng hóa toàn cầu trong nhiều năm, sử dụng chuyên môn của mình để hỗ trợ một loạt các ngành. Thực tiễn làm việc, thủ tục nội bộ và chứng nhận của chúng tôi đều phù hợp để đảm bảo kết quả tốt nhất cho khách hàng của mình, ngoài ra chúng tôi còn hợp tác với các cơ quan kiểm định và tiêu chuẩn hóa được quốc tế công nhận.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy