Thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan và hậu cần hải quan liên quan mật thiết với vận chuyển hàng hóa quốc tế.

Chuyên môn của chúng tôi về luật xuất khẩu, luật nhập khẩu, thủ tục xuất khẩu và thủ tục nhập khẩu có nghĩa là Peterson có thể cung cấp dịch vụ khai thuế hải quan và thông quan hiệu quả cao để di chuyển hàng hóa liền mạch qua các biên giới quốc tế. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm:

  • Nhập khẩu
  • Xuất khẩu
  • Chứng từ quá cảnh (chẳng hạn như khai báo T1 hoặc T2)
  • Giấy chứng nhận nguồn gốc
  • Đại diện tài chính
  • Kho ngoại quan
  • Xử lý hàng nhập
Tại Hà Lan, Peterson là một Doanh nghiệp Ưu tiên (AEO - Authorised Economic Operator) về thông quan hàng nhập và hàng xuất cho tàu từ năm 2012. Giấy chứng nhận này không chỉ đảm bảo tuân thủ hải quan mà còn cung cấp thêm những lợi ích như kiểm định vật lý và hành chính ít hơn. 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy