Bụi tro, vôi, xi măng & cát

Peterson chuyên về hậu cần và kiểm định hàng hóa số lượng lớn chẳng hạn như bụi tro, vôi, cát, sỏi và các vật liệu xây dựng khác.

Chúng tôi sở hữu một đội 21 xe moóc si lô khối lượng lớn, một số xe trong số đó rất phù hợp để xếp hàng theo phân loại GMP 4. Bồn si lô của chúng tôi được trang bị đầy đủ hệ thống khí nén kín, không phụ thuộc vào thời tiết.

Với sự phối hợp đội xe tải và sà lan, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp đa phương thức. Trung tâm điều phối hoạt động của chúng tôi tổ chức quản lý xử lý và cung ứng hậu cần toàn diện cho ngành bụi tro Hà Lan và là trung tâm liên lạc thường nhật giữa khách hàng, đơn vị vận tải và nhà sản xuất.