Thức ăn chăn nuôi

Nhu cầu đối với việc hỗ trợ hậu cần cho thức ăn chăn nuôi và giám sát trong ngành thức ăn chăn nuôi là rất quan trọng vì nó đảm bảo chất lượng của ngành.

Chúng tôi đã xây dựng quan hệ lâu dài với tất cả các bên trong chuỗi cung ứng hàng hóa thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng liên tục tham gia và tư vấn về phát triển và dự án mới. 

Mạng lưới các công ty, văn phòng và phòng thí nghiệm quốc tế của Peterson cho phép chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ trên toàn cầu.

 Dịch vụ của chúng tôi