Chúng tôi là ai

Chúng tôi đã hoạt động gần 100 năm trong lĩnh vực hậu cần. Bắt nguồn từ công tác kiểm định nông nghiệp, Peterson hiện là một nhà cung cấp hậu cần độc lập toàn cầu. 
Chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp hậu cần như vận chuyển nội địa, hỗ trợ đại lý, chuyển tải, vận chuyển đường bộ và nhiều hơn nữa.

Được đào tạo và công nhận đạt các tiêu chuẩn cao nhất, dịch vụ kiểm định và hậu cần của chúng tôi đem đến cho khách hàng sự cam đoan rằng sản phẩm của họ được giao vào những đôi tay tốt nhất. Chúng tôi biết thời điểm hàng đến, tình trạng hàng hóa, nơi chuyển tiếp sẽ diễn ra và vào thời điểm nào. Ngoài ra, đội ngũ của chúng tôi có thể lên kế hoạch cho tất cả các hành động cần thiết để nhận hàng và thuê sà lan hoặc tàu vận chuyển phù hợp. Chúng tôi trình bày rõ ràng cho các khách hàng tất cả những kế hoạch này thông qua cổng thông tin CNTT trực tuyến, đổi mới và tích hợp của chúng tôi.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy