Cách tiếp cận của chúng tôi

Đặc điểm quốc tế của thương mại và những hoàn cảnh thay đổi ở mỗi nơi khiến cho kỹ năng chuyên môn về kiểm tra và hậu cần địa phương đóng một phần thiết yếu trong chuỗi hậu cần hiện đại.
Chúng tôi tin rằng một nhà cung cấp hậu cần cần phải có một sự hiểu biết thấu đáo về hàng hoá để tư vấn và cung cấp các giải pháp hậu cần phù hợp nhất.

Các thông tin thiết yếu cho một kế hoạch hậu cần thành công bao gồm:
 
  • Điều kiện thời tiết để bốc xếp và tháo dỡ hàng
  • Nhiệt độ của hàng hoá
  • Đặc tính của hàng hóa, chẳng hạn như khả năng tự bốc cháy, tạo ra chất độc hại, nấm hoặc chứa côn trùng, v.v.
  • Trọng lượng
Phương pháp tiếp cận của chúng tôi là thay khách hàng gánh vác tất cả những điều trên. Chúng tôi kết hợp kiểm định với hậu cần tích hợp, bắt đầu bằng sự hiểu biết của chúng tôi về các đặc trưng của cảng bốc hàng, qua đến quá trình lập kế hoạch tàu thuyền thông qua các đại lý, công ty bốc xếp, tháo dỡ, kiểm định và môi giới sà lan - tất cả đều được liên kết với nhau thông qua một nền tảng CNTT tích hợp.
 
Chúng tôi xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng và đảm bảo mức độ hỗ trợ phù hợp.