Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho bạn các giải pháp hậu cần hiệu quả và thông minh

Đọc thêm

Activity_Commodity-logistics
Hậu cần Hàng hóa

Chúng tôi đang hoạt động gần 100 năm trong lĩnh vực hậu cần. Bắt nguồn từ kiểm định nông nghiệp, Peterson hiện là nhà cung cấp hậu cần toàn cầu độc lập.
Chúng tôi cung cấp một loạt giải pháp hậu cần như vận chuyển nội địa, hỗ trợ đại lý, chuyển tải, vận chuyển đường bộ và nhiều giải pháp khác.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Activity_Commodity-logistics
Hậu cần Hàng hóa

Chúng tôi đang hoạt động gần 100 năm trong lĩnh vực hậu cần. Bắt nguồn từ kiểm định nông nghiệp, Peterson hiện là nhà cung cấp hậu cần toàn cầu độc lập.
Chúng tôi cung cấp một loạt giải pháp hậu cần như vận chuyển nội địa, hỗ trợ đại lý, chuyển tải, vận chuyển đường bộ và nhiều giải pháp khác.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Chúng tôi bảo vệ các quyền lợi của bạn trong từng bước của chuỗi giá trị

Một viễn cảnh độc nhất thông qua kết hợp chuyên môn kiểm định và hậu cần

Xem phim

Tìm văn phòng tại địa phương

offices Trang định vị văn phòng

Peterson Partners