Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho bạn các giải pháp hậu cần hiệu quả và thông minh

Đọc thêm

Hậu cần Hàng hóa

Chúng tôi đang hoạt động gần 100 năm trong lĩnh vực hậu cần. Bắt nguồn từ kiểm định nông nghiệp, Peterson hiện là nhà cung cấp hậu cần toàn cầu độc lập.
Chúng tôi cung cấp một loạt giải pháp hậu cần như vận chuyển nội địa, hỗ trợ đại lý, chuyển tải, vận chuyển đường bộ và nhiều giải pháp khác.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Hậu cần Hàng hóa

Chúng tôi đang hoạt động gần 100 năm trong lĩnh vực hậu cần. Bắt nguồn từ kiểm định nông nghiệp, Peterson hiện là nhà cung cấp hậu cần toàn cầu độc lập.
Chúng tôi cung cấp một loạt giải pháp hậu cần như vận chuyển nội địa, hỗ trợ đại lý, chuyển tải, vận chuyển đường bộ và nhiều giải pháp khác.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Chúng tôi bảo vệ các quyền lợi của bạn trong từng bước của chuỗi giá trị

Dịch vụ

Kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm của chúng tôi trong tất cả các khía cạnh về  chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng, cùng phạm vi dịch vụ rộng khắp của mình, cho phép chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất với rủi ro tối thiểu.

Một viễn cảnh độc nhất thông qua kết hợp chuyên môn kiểm định và hậu cần

Xem phim

Tìm văn phòng tại địa phương

offices Trang định vị văn phòng

Peterson Partners

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy