Gümrük Formaliteleri

Gümrük formaliteleri ve gümrük lojistiği, uluslararası mal taşımacılığı ile paralel bir şekilde ilerler.

İhracat ve ithalat kanunları ile ihracat ve ithalat prosedürleri alanlarında sahip olduğumuz uzman bilgi birikimimiz sayesinde Peterson, malların uluslararası sınırlar dahilinde sorunsuz bir şekilde taşınmasına yönelik son derece etkin bir gümrük müşavirliği ve gümrükleme hizmeti sağlar. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bu anlamda geniş bir yelpazede farklı hizmetler sunuyoruz:

  • İthalat
  • İhracat
  • Geçiş Belgeleri (ör: T1 veya T2 beyanları)
  • Menşe Şahadetnameleri
  • Mali Temsil
  • Gümrük Antreposu
  • Dahilde İşleme
Peterson, Hollanda'da 2012 yılından bu yana dahilde ve hariçte gemi gümrüklemesi alanında faaliyet gösteren Yetkili bir Ekonomik Operatördür. Bu sertifika yalnızca gümrük uygunluğunu garantilemekle kalmayıp aynı zamanda daha az fiziksel ve idari gözetime tabi olma gibi ekstra avantajlar da sunar.  

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy