Bevrachting Freight forwarding

De uiterst gemotiveerde medewerkers in onze wereldwijd aanwezige kantoren bieden de meest uiteenlopende oplossingen voor uw transport en logistiek. Zij bieden u de ideale vorm van expeditie en voegen waarde toe in uw hele toeleveringsketen.

Wij stellen alles in het werk om al uw multimodale transportbehoeften in te vullen. We kunnen u helpen met het verdere vervoer van uw goederen op binnenvaartschepen of vrachtwagens, vaak met inzet van complete logistieke systemen. We kunnen instaan voor de verpakking, warehousing en documentatie, en bieden alle mogelijke im- en exportdiensten en advies met betrekking tot (onder meer) douaneformaliteiten.

We staan in voor uw internationaal transport, bieden tracking en tracing, en staan u met raad en daad bij in de haven. Onze specialisten weten alles over de huidige grondstoffenmarkt, van landbouwproducten en ertsen (steenkool, vliegas) tot biomassa en biobrandstof.

In Nederland geniet Peterson sinds 2012 de status van geautoriseerde marktdeelnemer (Authorised Economic Operator (AEO)). Dit certificaat garandeert niet alleen dat alle douaneformaliteiten worden nageleefd, maar ook dat er minder fysieke en administratieve inspecties zullen zijn.

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy