Onze aanpak

Handel is een internationaal gegeven, de omstandigheden zijn overal anders. Goede controles en lokale logistieke expertise zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met de moderne logistieke keten.
Wij vinden dat een logistieke dienstverlener over grondige kennis dient te beschikken van de grondstoffen die hij vervoert, want alleen dan is het mogelijk om de beste logistieke oplossing aan te bieden.

Essentiële informatie voor een succesvol logistiek plan:
 
  • Weersomstandigheden tijdens het laden en lossen
  • Temperatuur van het product
  • Eigenschappen van het product (broei, ontstaan van giftige stoffen of schimmel, insecten etc.)
  • Gewicht
Met onze aanpak nemen wij deze vragen weg bij de klant. We combineren inspecties met geïntegreerde logistiek, we weten hoe de lokale havens werken, via diverse bureaus zorgen we voor schepen en stuwadoors, we zorgen voor het laden en lossen, doen inspecties en treden op als scheepsbevrachter. En met een geïntegreerd IT-platform knopen we dit alles aan elkaar.
 
We bouwen hechte relaties op met onze klanten en bieden de klant ondersteuning op het gewenste niveau.
 
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy